ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
การจัดการข้อมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
135.00 บาท
121.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
67.50 บาท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแลละตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเพื่องานระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนมาตรการควบคุมและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 องค์กรกับการใช้ระบบสารสนเทศ
บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บทที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรยุคใหม่
บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 7 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ 8 มาตรการควบคุมและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824137 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :