ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS)

ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS)

 
หนังสือ
245.00 บาท
232.75 บาท
ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากมาย คนทั่วไปใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานช่วยศึกษา ให้ความบันเทิง และอื่น ๆ สิ่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) หนงสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงการใช้งานระบบปฏิบัติการใดเป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็น UNIX, Linux หรือ Windows แต่กล่าวถึงแนวคิดและหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการในปัจจุบันยังมรหน้าที่ในการจัดการด้านมัลติมีเดีย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
บทที่ 2 โปรเซส และ Thread
บทที่ 3 การจัดเวลาซีพียู (CPU Scheduling)
บทที่ 4 วงจรอับ (Deadlock)
บทที่ 5 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)
บทที่ 6 การจัดการไฟล์ (File Management)
บทที่ 7 การจัดการอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต (Input/Output Devices Management)
บทที่ 8 การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage Management)
บทที่ 9 การจัดการมัลติมีเดีย (Multimedia Management)
บทที่ 10 มัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor)
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับส฿กษษพื้นฐานของระบบปฎิบัติการของนักศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ ทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ ในหลายระดับการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี,ปริญญาโทและผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747469769 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไทยเจริญการพิมพ์, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2002
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :