ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อาชีวศึกษา
ระบบปฏิบัติการ รหัส 3204-2004

ระบบปฏิบัติการ รหัส 3204-2004

 
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
ระบบปฏิบัติการ รหัส 3204-2004
เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 10 บท ตามลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจจนเกิดทักษะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละบทจะมีใบงาน และแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบทักษะและความเข้าใจของเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินผลจากบทเรียนที่ได้เรียนมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียน ผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 3 การจัดการโปรเซส
บทที่ 4 การจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
บทที่ 5 การติดตาย
บทที่ 6 การจัดการหน่วยความจำ
บทที่ 7 หน่วยความจำเสมือน
บทที่ 8 การจัดการอุปกรณ์จัดเก็บ
บทที่ 9 การจัดการแฟ้มข้อมูล
บทที่ 10 การจัดการอุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์เอาต์พุต
ศัพท์ที่ควรทราบ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743023232 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 265 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, สนพ. ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: /2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4