ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 530
อาชีวศึกษา
ระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3204-2004

ระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3204-2004

ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 2546 เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดภายในเล่ม...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
ระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3204-2004
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ระบบปฏิบัติการ" ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น กระบวนการ เดสล็อก การจัดการหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล และตัวอย่างระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน โดยในเล่มได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
บทที่ 3 กระบวนการ (Processes)
บทที่ 4 เดสล็อก (Deadlock)
บทที่ 5 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)
บทที่ 6 การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management)
บทที่ 7 การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล
บทที่ 8 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162051067 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 2546 เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดภายในเล่ม...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4