ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
รวมโจทย์ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 เตรียมสอบ O-NET ม.3

รวมโจทย์ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 เตรียมสอบ O-NET ม.3

สำหรับ เตรียมสอบ O-NET ม.3 เตรียมสอบย่อยหลังบทเรียน, สอบกลางภาค และสอบปลายภาคในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3
หนังสือ
155.00 บาท
147.25 บาท
Tags : O-NET
รวมโจทย์ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 เตรียมสอบ O-NET ม.3
เนื้อหาโดยสังเขป
รวมโจทย์ข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ม.1-2-3 เตรียมสอบ O-NET ม.3 เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทั้ง 5 สาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แต่ละสาระเรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในสาะนั้นๆ ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดย อาจารย์บุญเรือน เฑียรทอง สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยอาจารย์สุกัลย์ ฟูกำเหนิด สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดย อาจารย์วราภรณ์ รัศมีแพทย์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ โดยอาจารย์เพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดย อาจารย์กนิษฐา ทยานุกูล

ในแต่ละสาระอาจารย์ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมและสรุปเนื้อหาในสาระการเรียนรู้นั้นๆ ทั้งหมดที่นักเรียนต้องเรียนและต้องรู้ในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2-3) นี้ มาเป็นโจทย์ข้อสอบแล้วเฉลยให้กระชับเข้าใจง่าย อธิบาย ให้แนวคิดเฉพาะข้อที่น่าจะเข้าใจยาก เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะการทำข้อสอบ ประกอบการเรียนและเตรียมตัวสอบ ทั้งการสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน สอบกลางภาค โดยใช้เวลาฝึกฝนทำข้อสอบในช่วงเวลาสั้นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบแบบทดสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.3 และเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 อีกด้วย
สารบัญ
- แบบทดสอบ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- แบบทดสอบ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- แบบทดสอบ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
- เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
- แบบทดสอบ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
- เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
- แบบทดสอบ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
- เฉลยแบบทดสอบ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371486 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 19 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับ เตรียมสอบ O-NET ม.3 เตรียมสอบย่อยหลังบทเรียน, สอบกลางภาค และสอบปลายภาคในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3
หนังสือ
155.00 บาท
147.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4