ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
รวมกฎหมายอาคารชุด เล่ม 3 ฉบับปี 2551

รวมกฎหมายอาคารชุด เล่ม 3 ฉบับปี 2551

หนังสือคู่มือสำหรับนักบริหารทรัพย์สิน
ผู้เขียน Ltd. Bangkok Management Realy Co.
หนังสือ
399.00 บาท
379.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
199.50 บาท
รวมกฎหมายอาคารชุด เล่ม 3 ฉบับปี 2551
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมกฎหมายอาคารชุด เล่ม 3 ฉบับปี 2551 พร้อมบทความพิเศษที่เกี่ยวข้องมากมาย ในเล่ใด้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
หมวด 1 พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หมวด 2 พระราชบัญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522, 2534, 2542, 2551
หมวด 3 ประกาศ / ข้อบัญญัติ / กฎกระทรวง
หมวด 4 สัญญามาตรฐานจะซื้อขายห้องชุด
หมวด 5 คำพิพากษา
หมวด 6 บทความพิเศษ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741000203 (ปกแข็ง) 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 212 x 296 x 9 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :