ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม

ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม

เนื้อหารุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 สมบัติของเส้นขนาน
บทที่ 2 เส้นขนานกับรูปสามดเหลี่ยม
บทที่ 3 มุมในวงกลม
บทที่ 4 คอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167099293 (ปกอ่อน) 209 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหารุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4