ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม

ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม

เนื้อหารุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเส้นขนานและวงกลม
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 สมบัติของเส้นขนาน
บทที่ 2 เส้นขนานกับรูปสามดเหลี่ยม
บทที่ 3 มุมในวงกลม
บทที่ 4 คอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167099293 (ปกอ่อน) 209 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหารุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4