ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มัธยม
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง

ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง

เนื้อหาสรุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรมัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของสมการกำลังสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 2 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ
บทที่ 3 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีใช้สูตร
บทที่ 4 โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786117099199 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาสรุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรมัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4