ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง

ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง

เนื้อหาสรุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรมัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
ยอดคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786117099199 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของสมการกำลังสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 2 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ
บทที่ 3 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีใช้สูตร
บทที่ 4 โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาสรุปอย่างกระชับ เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดแบบอัตนัยและปรมัย ซึ่งท้าทายความสามารถ...
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4