ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สาขาที่ 507
ศาสนา
มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ
มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบมหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบมหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

ประมวล "บทสนทนาปุจฉาวิสัชนาธรรม" อันทรงคุณค่าระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
e-books(PDF) ?
89.00 บาท
มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165260398 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2010
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่ประมวลบทพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมอันทรงคุณค่า ระหว่าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กับ "พระอริยสงฆ์" ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง อาทิ   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวช ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม และพระอริยเจ้าสายพระป่ากรรมฐานที่พระองค์ทรงนับถือเป็นพระอาจารย์ เช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หรือหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งทุกถ้อยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ล้วนลึกซึ้งด้วยอรรถและพยัญชนะ   แสดงถึงปฏิปทาธรรมอันแน่วแน่และจริงจังของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นธรรมราชา ที่เพียงแค่พสกนิกรไทยได้พินิจศึกษา ก็เสมือนหนึ่งได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเลยทีเดียว
สารบัญ
- เมื่อพระราชาสนทนาธรรมกับพระอรหันต์
- "พระมงคลวิเสสกถา" พระธรรมเทศนาในพระราชสำนัก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ รับพระราชทานถวาย
- พระธรรมเทศนาในระหว่าง 15 วัน แห่งการทรงผนวช ถวายโดย พระพรหมมุณี
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
- "ธัมมวิจักขณากถา" ธรรมที่ควรพึงเห็นโดยประจักษ์ รับพระราชทานถวายโดย พุทธทาสภิกขุ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
- พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถึง หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประมวล "บทสนทนาปุจฉาวิสัชนาธรรม" อันทรงคุณค่าระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
e-books(PDF)
89.00 บาท
89.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4