ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ศาสนา
มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

ประมวล "บทสนทนาปุจฉาวิสัชนาธรรม" อันทรงคุณค่าระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
e-books(PDF) ?
89.00 บาท
มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ
“ =ภาพรวม= เนื้อหานั้นตรงตัวตามชื่อหนังสือค่ะ คือเป็นหนังสือรวมพระราชปุจฉาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามพระสุปฏิปันโนที่เป็นที่เคารพนับถือของปวงชนชาวไทย และท่านเหล่านั้นก็ถวายวิสัชนา นอกจากนี้ยังมีบทคัดย่อพระธรรมเทศนาที่พระผู้ใหญ่ได้เคยรับพระราชทานแสดงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระต่าง ๆ ด้วยค่ะ ”
โดย ดร.ณัชร จัดหนังสือ อ่านเพิ่มเติม
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่ประมวลบทพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมอันทรงคุณค่า ระหว่าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กับ "พระอริยสงฆ์" ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง อาทิ   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวช ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม และพระอริยเจ้าสายพระป่ากรรมฐานที่พระองค์ทรงนับถือเป็นพระอาจารย์ เช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หรือหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งทุกถ้อยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ล้วนลึกซึ้งด้วยอรรถและพยัญชนะ   แสดงถึงปฏิปทาธรรมอันแน่วแน่และจริงจังของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นธรรมราชา ที่เพียงแค่พสกนิกรไทยได้พินิจศึกษา ก็เสมือนหนึ่งได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเลยทีเดียว
สารบัญ
- เมื่อพระราชาสนทนาธรรมกับพระอรหันต์
- "พระมงคลวิเสสกถา" พระธรรมเทศนาในพระราชสำนัก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ รับพระราชทานถวาย
- พระธรรมเทศนาในระหว่าง 15 วัน แห่งการทรงผนวช ถวายโดย พระพรหมมุณี
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
- "ธัมมวิจักขณากถา" ธรรมที่ควรพึงเห็นโดยประจักษ์ รับพระราชทานถวายโดย พุทธทาสภิกขุ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
- พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถึง หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
- บทพระราชปุจฉา ถวายวิสัชนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165260398 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประมวล "บทสนทนาปุจฉาวิสัชนาธรรม" อันทรงคุณค่าระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
e-books(PDF)
89.00 บาท
89.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4