ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อาชีวศึกษา
ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)

ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)

 
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)
เนื้อหาโดยสังเขป
      สำหรับหนังสือเรียนชุดนี้ นำเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้แต่ยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้นและทันสมัย โดยนำเสนอในรูปแบบของหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนรู้และการประเมิณผลการเรียนรู้ การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรีนรู้ที่คาดหวัง หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) และการประเมิณผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมการฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติงาน ตามความเหมาะสม ท้ายหน่วนการเรียนรู้นำเสนอแบบทดสอบความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้นั้น
สารบัญ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิเศรษฐศาสตร์
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจประเทศไทย
- ภูมิเศรษศาสตร์ภาคเหนือ
- ภูมิเศรษศาสตร์ภาคตะวันตก
- ภูมิเศรษศาสตร์ภาคกลาง
- ภูมิเศรษศาสตร์ภาคตะวันออก
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ขอขอบพระคุณสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่สนใจทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในสื่อการเรียนรู้ของบริษัท ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้คงมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษามีประสิทธิถาพ และผู้เรียนมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลต่อไป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749612910 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4