ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
ภูมิคุ้มกันวิทยา
ภูมิคุ้มกันวิทยา

ภูมิคุ้มกันวิทยา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา นักจุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกลพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
ภูมิคุ้มกันวิทยา
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ภูมิคุ้มกันวิทยา" เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ในการสอนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาในสถาบันอุดมศึกษามานานกว่า 20 ปีของผู้เขียน เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย Basic Immunology ทั้งหมด และได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้าน Clinical Immunology เกี่ยวกับภาวะภูมิไวเกิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหลักการของปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทุกสาขา นักจุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกลพื้นฐานระบบภูมิคุ้มกัน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำภูมิคุ้มกันวิทยา
บทที่ 2 เซลล์ในระบบภูมคุ้มกัน
บทที่ 3 เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องในระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 4 อิมมูโนเจนและแอนติเจน
บทที่ 5 อิมมูโนโกลบูลิน
บทที่ 6 คอมพลีเมนต์
บทที่ 7 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
บทที่ 8 ภาวะภูมิไวเกิน
บทที่ 9 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

บรรณานุกรม
ดัชนี
ประวัติและผลงานผู้เขียน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338185 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :