ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
หนังสือ
195.00 บาท
165.75 บาท
e-books(PDF) ?
139.00 บาท
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" เล่มนี้ เป็นวิชาที่มุ่งหมายจะฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นเนื้อหาที่สอนจึงมีความหลากหลายและมีอยู่ด้วยกัน 12 บท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและปฏิบัติในหลายด้าน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กัน
สารบัญ
บทที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 2 การใช้คำและประโยค
บทที่ 3 การพูด
บทที่ 4 การอ่าน
บทที่ 5 การอ่านออกเสียง
บทที่ 6 การฟัง
บทที่ 7 การเขียนย่อหน้า
บทที่ 8 การเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย
บทที่ 9 การเขียนรายงานวิชาการ
บทที่ 10 การเขียนแสดงความคิดเห็น
บทที่ 11 การเขียนจดหมาย
บทที่ 12 การประชุม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830558 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :