ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ชวนช็อป Back to school แบบคูลคูล โปรจัดเต็มต้อนรับเปิดเทอม เริ่มวันนี้ - 15 ก.ค. 63 คลิก
อาชีวศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)

 
e-books(PDF)?
109.00 บาท
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาและฝึกฝนกลวิธีในการอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารติดต่อหน่วยงาน และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหาสาระสำคัญ ค้นหาคำตอบ ย่อหรือสรุปเนื้อเรื่องได้ด้วยตนเอง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013705 (PDF) 0Bytes 163 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :