ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5 +เฉลย

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5 +เฉลย

สรุปเรื่องย่อตรงตามหลักสูตร แบบฝึกแต่ละบทหลากหลายรูปแบบ แนวข้อสอบทดลองก่อนสอบจริง แบบฝึกหัดทุกเรื่องมากกว่า 2,400 ข้อ...
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาไทยตลอดจนครูและนักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือในการอ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้ เนื้อหาในเล่มตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบวัดความรู้ของนักเรียน ซึ่งได้จัดทำเรื่องย่อของบทเรียน และอ่านเสริมบทเรียนไว้เพื่อใช้ทบทวนความรู้ โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทอีกมากมาย พร้อมด้วยหลักภาษาไทยที่จำเป็นต้องรู้และต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมได้จัดแนวข้อสอบให้นักเรียนได้ฝึกทดลองทำก่อนสอบด้วย
สารบัญ
ภาษาพาที
- บทที่ 1 สายน้ำสายชีวิต
- บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
- บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
- บทที่ 4 ภัยเงียบ
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
- บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
- บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
- บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744328298 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 258 x 17 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเรื่องย่อตรงตามหลักสูตร แบบฝึกแต่ละบทหลากหลายรูปแบบ แนวข้อสอบทดลองก่อนสอบจริง แบบฝึกหัดทุกเรื่องมากกว่า 2,400 ข้อ...
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4