ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
ภาษาญี่ปุ่น 3 สนุก

ภาษาญี่ปุ่น 3 สนุก

 
หนังสือ
155.00 บาท
147.25 บาท
ภาษาญี่ปุ่น 3 สนุก
เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อเรื่องของบทความต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสำนวนทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ มากกว่าจะเป็นเรื่องของรูปประโยคทางไวยากรณ์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องรูปประโยคทางไวยากรณ์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบทางไวยากรณ์ที่เป็นภาษาพูดในภาษาญี่ปุ่นนั้น มีอธิบายในหนังสือ An Introduction to Modern Japanese ถ้า ผู้อ่านอ่านทั้ง 2 เล่มควบคู่กัน จะยิ่งทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจทั่ว ๆ ไปดีขึ้น เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน
สารบัญ
- โทนิคะคุ (อย่างไรก็ตาม)
- มตตะอิ นะอิ (น่าเสียดาย)
- อะอิเตะ (อีกฝ่าย / ฝ่ายตรงข้าม)
- โคะโนะ โงะโระ โดโมะ โจชิ งะ วะรุคุเตะ (ระยะหลังนี้ สภาพร่างกายไม่ค่อยจะดี)
- คัตตะ คัตตะ (ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว)
- วะคะริ มะชิตะ ฮะอิ (ค่ะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ)
- ริคุทซึ (เอาแต่ทฤษฎี/เหตุผล)
- ฮิโตะ (คน)
- มุริ โอะ ซุรุ (หักโหม / ฝืน)
- ชุจิน งะ โซ โมชิ มะซึ โนะเดะ (เนื่องจากสามีดิฉันบอก / กำชับไว้อย่างนั้น)
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทย ทั่วไปได้เรียน รู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กันซึ่งจะทำให้การเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741334940 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :