ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การสนทนา การออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น สนุก 2

ภาษาญี่ปุ่น สนุก 2

 
หนังสือ
155.00 บาท
147.25 บาท
ภาษาญี่ปุ่น สนุก 2
เนื้อหาโดยสังเขป
    ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม   ประเพณี   สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับการเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา   การท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สารบัญ
- ซุโคะชิ ทซึเมะเตะ คุดะซะอิ มะเซง คะ (กรุณาช่วยเขยิบที่ให้หน่อยได้ไหม)
- ยะซุมุ วะเคะ นิวะ อิคะ นะอิ (ผมไม่อาจหยุดได้)
- โคะมัตตะ นะ (แหม แย่จัง)
- โกะเมน นะซะอิ (ขอโทษ)
- ซนนะ โคะโตะ โอะ อิอุ มง จะอะริ มะเซง (คุณไม่ควรจะพูดเรื่องอย่างนั้น)
- จะ (แล้ว)
- นะรุโฮะโดะ (จริงๆ ด้วย)
- ซา (เออ)
- อนนะ ระชี (สมกับที่เป็นผู้หญิง)
- ดัตเตะ... (เพราะว่า)
- ชิคะชิ (แต่)
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741305681 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิวเวฟ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :