ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การสนทนา การออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่นสนุก 4

ภาษาญี่ปุ่นสนุก 4

 
หนังสือ
155.00 บาท
147.25 บาท
ภาษาญี่ปุ่นสนุก 4
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือชุดนี้ผลิตขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยทุกท่านที่มีโอกาสศึกษาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสนทนา การใช้ชีวิต การแสดงออก การศึกษา ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ตลอดจนความสามารถในการที่จะอธิบาย และพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นใครที่สนใจกำลังเริ่มจะเรียนภาษาญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้แน่นอน
สารบัญ
- ซะโซะอิ มะโซ (ชวนไปกันเถอะ)
- โอะโตะโมะ ชิ มะซึ (ผมจะไปกับคุณ)
- จตโตะ โอะชิเอะตะ คุดะซะอิ (ช่วยทำให้ดูหน่อย)
- คะคุ โย นิ อิวะเระ มะชิตะ (เขาบอกให้เขียน)
- มงดะอิ งะ อะริ มะซึ (มีปัญหา)
- อี เดะซึ (ไม่ต้องหรอกค่ะ)
- คะเระ (เขาคนนั้น)
- อะมะริ โอะโซะคุ นะระนะอิ อุทซิ นิ (ก่อนที่จะดึกเกินไป)
- โมะรัตเตะ โมะระอิ มะชิตะ (กรุณารับสิ่งนั้นไว้)
- โซะโนะ คะวะริ (เพื่อเป็นการชดเชยหรือทดแทน)
...ฯลฯ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องราวการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ภาษาญี่ปุ่น สนุก เล่มที่ 1-10 ชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจภาษาญี่ปุ่น ชอบประเทศญี่ปุ่นและรักคนญี่ปุ่นปรารถนาดี
บรรณาธิการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741334995 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิวเวฟ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :