ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย (PDF)

ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย (PDF)

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนในวงการ We are committed to making you the Chinese expert within your industry
ผู้เขียนธัญชนก เล่ง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
350.00 บาท
297.50 บาท
ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย (PDF)
สารบัญ
สารบัญมี 10 หัวข้อดังนี้
1.การจ้างทนาย 2.การดำเนินธุรกิจจะต้องทำตามกฎหมาย 3.การฝ่าฝืนกฎจราจรต้องถูกลงโทษ 4.หุ้นส่วนบริษัท
5.การแบ่งทรัพย์สินหลังการหย่าร้าง 6.การซื้อขายยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรม 7.การทำพินัยกรรม 8.โจทก์และจำเลย
9.การไกล่เกลี่ยนอกศาล 10.รอการพิจารณาคดีของศาล
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำนำ

ด้วยสถานการณ์ที่คนจีนลงทุนในประเทศไทยยิ่งมายิ่งมีจำนวนคนมากขึ้นและคดีที่สมาคมทนายความในเมืองไทยรับมาดำเนินการจากคนจีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เขียนได้จัดทำและเรียบเรียงหลักสูตรเล่มนี้ “ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย”ขึ้นมาโดยเฉพาะ นี่เป็นผลงานชี้นใหณ่อีกหนึ่งชี้นที่ตีพิมพ์โดยศูนย์สอนษาภาษาจีนแบบทันสมัยหลังจากศูนย์ฯ ได้ตีพิมพ์หนังสือชุดการสอนภาษาจีนตามสายอาชีพ เช่น“หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล”“หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับการแนะนำอสังหาริมทรัพย์”“บริบทภาษาจีน-ไทย เล่ม 1 และเล่ม 2”เป็นต้น

หลักสูตรนี้มีบทเรียนทั้งหมด 10 บท ผู้จัดทำได้สกัดเนื้อหาจากคดีแพ่งและคดีอาญาที่ได้เผชิญหรือรับฟังในประเทศไทยกว่า 30 ปี พร้อมกับคดีที่ทนายรับมาจากคนจีนและนำเนื้อหาเหล่านี้เขียนเป็นฉากการสนทนา และจัดทำไว้ 10 หัวข้อดังนี้
1.การจ้างทนาย 2.การดำเนินธุรกิจจะต้องทำตามกฎหมาย 3.การฝ่าฝืนกฎจราจรต้องถูกลงโทษ 4.หุ้นส่วนบริษัท 5.
การแบ่งทรัพย์สินหลังการหย่าร้าง 6.การซื้อขายยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรม 7.การทำพินัยกรรม 8.โจทก์และจำเลย 9.การไกล่เกลี่ยนอกศาล 10.รอการพิจารณาคดีของศาล

ผู้เขียนหวังว่า นอกจากจะช่วยให้นักกฎหมายชาวไทยมีความสะดวกกับการสื่อสารสัมพันธ์กับลูกค้าชาวจีน และยังมีผลดีต่อคนจีนที่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะยาวนั้นเข้าใจกฎระเบียบไทยให้มากขึ้น แม้ว่า ผู้เขียนจะใช้เวลานานกว่าหนึ่งปีในการจัดทำหนังสือเล่มนี่ แต่เนื้อหาอาจจะยังคงอยู่ห่างไกลจากความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีจุบกพ่วงมากมาย เลยคาดหวังว่า ผู้อ่านชี้แนะและวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมาะสม นี่ก็เป็นผลตอบแทนอย่างดีต่อผู้เขียนในอีกแง่นึ่งหน้าเครดิตในหนังสือ ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย


ชื่อหนังชื่อ ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย
ชื่อผู้แต่ง ธัญชนก เล่ง
ปีที่พิมพ์ ปี พ.ศ. 2565
ครั้งที่พิมพ์ 1
จัดทำโดย ธัญชนก เล่ง
ISBN 978-616-590-301-1
พิมพ์ที่ ร้านพิม
จัดจำหน่ายโดย Modern C-ED Center Co., Ltd.

********************************************************************************
หอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-2809846
โทรสาร : 02-2809846

วันที่อนุมัติ 15 มีนาคม 2565

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
CIP: Cataloguing in Publication
ธัญชนก เล่ง.
ภาษาจีนสำหรับนักกฎหมาย.-- กรุงเทพฯ : ร้านพิม, 2565.
110 หน้า.
1. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา. I. ชื่อเรื่อง.
495.182495911
ISBN 978-616-590-301-1
คำนิยม
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนในวงการ
We are committed to making you the Chinese expert within your industry
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840253507 (PDF) 0Bytes 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สอนภาษาจีนแบบทันสมัย, ศูนย์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนในวงการ We are committed to making you the Chinese expert within your industry
ผู้เขียน ธัญชนก เล่ง
e-books(PDF)
350.00 บาท
297.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด