ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
มัธยม
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
219.00 บาท
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" ผู้เขียนได้นำเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เรียน เป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่าน สำหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากในการสอนวรรณคดี ครูมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง นอกจากนี้นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดแนวความคิดในการนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้
สารบัญ
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. สุภาษิตพระร่วง
4. กาพย์พระไชยสุริยา
5. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
6. กาพย์แห่งชมเครื่องคาวหวาน
7. นิทานพื้นบ้าน
8. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
9. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
10. บทเสภาสามัคคีเสวก
11. ศิลาจารึกหลักที่ 1
12. รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
13. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
14. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
15. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
16. โคลงสุภาษิตอีศปปกรณำ
17. กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
18. บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก
19. นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
20. พระบรมราโชวาท
21. อิศรญาณภาษิต
22. บทพากย์เอราวัณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834921 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :