ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การเขียนโปรแกรม
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCUHot!
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

IOT เบื้องต้น, เตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมให้พร้อม, การทดสอบ และอัพโหลดโปรแกรม, ขาอินพุต/เอาต์พุต GPIO, การเชื่อมต่อ ADC, Pulse Width Modulation (PWM), การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ฯลฯ
หนังสือ
275.00 บาท
261.25 บาท
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU
เนื้อหาโดยสังเขป
    "พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU" เล่มนี้ เนื้อหามุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ IOT หรือ Internet of Things แบบเป็นขั้นเป็นตอน อย่างกระชับ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจง่าย ตลอดจนลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับ Workshop ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐาน และเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสนใจการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานด้าน IoT ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์กับงานต่างๆ ได้
สารบัญ
01 IOT เบื้องต้น
02 เตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมให้พร้อม
03 การทดสอบ และอัพโหลดโปรแกรม
04 ขาอินพุต/เอาต์พุต GPIO
05 การเชื่อมต่อ ADC
06 Pulse Width Modulation (PWM)
07 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ
08 การแสดงผลบนอุปกรณ์ 7 Segment และ 8X8 LED Matrix
09 เซ็นเซอร์ และการใช้งาน
10 การสั่งการ และควบคุม อุปกรณ์ Actuators
11 เชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ IOT ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Mobile Apps & Blynk Server
ข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลด code ตัวอย่าง ได้ที่ provision.co.th/arduino
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162047404 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 14 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :