ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ไวยากรณ์
พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)
พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)

พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)

สแลงภาษาเกาหลีสุดแซบ เกรียน มัน ฉากระจาย มาแล้วจ้า!! อยาก "In" ไม่อยาก "Out" เราจัดให้ พูดเลย!!
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
e-books(PDF)?
105.00 บาท
พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี (PDF)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840018069 (PDF) 0Bytes 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สแลงภาษาเกาหลีสุดแซบ เกรียน มัน ฉากระจาย มาแล้วจ้า!! อยาก "In" ไม่อยาก "Out" เราจัดให้ พูดเลย!!
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
e-books(PDF)
105.00 บาท
105.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4