ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก เตรียมสอบ TOPIK อยู่ใช่ไหม จัดโปรนี้เลยคุ้ม คลิก ซื้อหนังสือยกชุด A Place Called Perfect รับฟรี สมุดโน้ต 2 เล่ม คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อุดมศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)

พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF)?
179.00 บาท
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก" เป็นหนังสือในการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจค้าปลีก และเป็นแนวทางในการบริหารร้านค้าปลีก สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการต่างๆ ในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจก่อนซื้อ ขณะซื้อ หลังการซื้อ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี การบริหารพื้นที่และการบริหารสินค้าภายในร้านค้า การบริหารความขัดแย้งภายในร้านค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง   
สารบัญ
ตอนที่ 1 บทนำ พฤติกรรมผู้บริโภค
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคกับทำเลและตำแหน่งที่ตั้ง
4. รูปแบบของทำเลที่ตั้ง
5. การเลือกทำเลและที่ตั้ง

ตอนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารร้านค้า
6. การบริหารพื้นที่และสินค้า
7. เทคนิคการนำเสนอสินค้า
8. การบริหารความขัดแย้งภายในร้าน

ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด
9. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลง
10. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832255 (PDF) 0Bytes 340 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :