ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2551

 
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2551
เนื้อหาโดยสังเขป
    สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระเบียบการว่าด้วยโรงรับจำนำ โรงรับจำนำตามกฎหมายแพ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาคดีโรงรับจำนำ และพระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ
สารบัญ
- พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 - ปัจจุบัน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ การอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ และการว่าประมูลตั้งโรงรับจำนำ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2506) กำหนดแบบตั๋วจำนำ และกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการออกตั๋วรับจำนำ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2506) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2507) แก้ไขเพิ่มเติมความในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2506) กำหนดแบบคำขอย้าย กำหนดแบบบัญชีทรัพย์จำนำ บัญชีงบเดือน และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2520) แก้ไขเพิ่มเติมความในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2506) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2506) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2516)
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องต่างตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาติและเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745204362 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4