ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
กฏหมายครอบครัว
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

รวมหลักกฎหมาย "ฉบับนักกฎหมาย : ประชาชน" พร้อม จับประเด็น. สรุปสาระสำคัญ, ฐานความผิด, ตารางเปรียบเทียบ, ดัชนีค้น...
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ฉบับกฎหมายประชาชน พร้อมจับประเด็น สรุปสาระสำคัญ ฐานความผิด ตารางเปรียบเทียบ ดัชนีค้น และคูปองแทรกท้ายเล่ม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
1. พระราชบัญญัติ
2. สรุปสาระสำคัญ
3. ฐานความผิด
4.ตารางเปรียบ
5. ดัชนี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745208513 (ปกอ่อน) 102 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 262 x 8 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รวมหลักกฎหมาย "ฉบับนักกฎหมาย : ประชาชน" พร้อม จับประเด็น. สรุปสาระสำคัญ, ฐานความผิด, ตารางเปรียบเทียบ, ดัชนีค้น...
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4