ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ทั่วไป
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพรบ.ที่ราชพัสดุ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย   กระทรวงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราฃพัสดุ   คณะกรรมการที่ราชพัสดุ   การประชุมรองคณะกรรมการ   การโอนสิทธิที่ราชพัสดุ   อุเทศกฎกระทรวงทุกฉบับ   การเลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้ส่งคืน ฯลฯ เรียบเรียงเนื้อหาเอาไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ
สารบัญ
พระราชบัญัติที่ราชพัสดุ
- บทนิยาม
- กระทรวงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราฃพัสดุ
- คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
- การประชุมรองคณะกรรมการ
- การโอนสิทธิที่ราชพัสดุ
- ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- บทเฉพาะกาล
- รับโอนที่เวนคืนหรือแลกเปลี่ยนมา
- อำนาจหน้าที่ผู้รักษาการ
กฎกระทรวง
- อุเทศกฎกระทรวงทุกฉบับ
- การเลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้ส่งคืน
- การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์
โครงสร้างกรมธนารักษ์
- ระเบียบคำสั่งที่ใหม่และสำคัญเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
- ปัญหาที่ราชพัสดุและแนวคำตอบ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745035211 (ปกอ่อน) 94 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4