ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ทั่วไป
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745035211 (ปกอ่อน) 94 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพรบ.ที่ราชพัสดุ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย   กระทรวงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราฃพัสดุ   คณะกรรมการที่ราชพัสดุ   การประชุมรองคณะกรรมการ   การโอนสิทธิที่ราชพัสดุ   อุเทศกฎกระทรวงทุกฉบับ   การเลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้ส่งคืน ฯลฯ เรียบเรียงเนื้อหาเอาไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ
สารบัญ
พระราชบัญัติที่ราชพัสดุ
- บทนิยาม
- กระทรวงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราฃพัสดุ
- คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
- การประชุมรองคณะกรรมการ
- การโอนสิทธิที่ราชพัสดุ
- ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- บทเฉพาะกาล
- รับโอนที่เวนคืนหรือแลกเปลี่ยนมา
- อำนาจหน้าที่ผู้รักษาการ
กฎกระทรวง
- อุเทศกฎกระทรวงทุกฉบับ
- การเลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้ส่งคืน
- การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์
โครงสร้างกรมธนารักษ์
- ระเบียบคำสั่งที่ใหม่และสำคัญเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
- ปัญหาที่ราชพัสดุและแนวคำตอบ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4