ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่าHot!
พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า

พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาและตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่า ตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
เนื้อหาโดยสังเขป
    ที่ผ่านมาเราศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ด้วยการใช้แต่หลักฐานของทางฝ่ายไทยข้างเดียว บทความที่ "ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์" นำมาเสนอในหนังสือ "พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า" เล่มนี้ มุ่งศึกษาและตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่า ตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย
สำหรับการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ อาจารย์ได้เพิ่มบทความจำนวน 2 เรื่อง คือ ประวัติศาสตร์ไทยในหลักฐานพม่า และ เปิดกรุคำให้การขุนหลวงหาวัด ซึ่งข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอนี้ หวังว่าจะช่วย "พลิก" ความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตกทอดกันสืบมาในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในชุมชนวิชาการไทย และตลอดไปถึงผู้อ่านในสังคมที่กว้างออกไปอีกด้วย
สารบัญ
1. หลักฐานพม่าเกี่ยวกับไทย
- พม่าในสำนึกและความเข้าใจของคนไทย
- ประวัติศาสตร์ไทยในหลักฐานพม่า
- เมียนมาร์-สยามยุทธ์ ในเมียนมาร์ยาสะวิน
- จากพงศาวดารพม่ารามัญถึงคำให้การชาวอังวะ : ข้อค้นพบและการตีความใหม่
- เปิดกรุคำให้การขุนหลวงหาวัด
- บางกอก-กรุงธนบุรีในแผนที่พม่าโบราณ

2. ความสัมพันธ์พม่า-ไทย
- จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมือง เบื้องหลังสงครามไทยรบพม่า (พ.ศ.2081-2397)
- ศึกเชียงกราน
- ศึกบางแก้ว
- สงครามไทยรบพม่าบนเส้นทางด่านพระเจดีย์สามองค์ กับการย้ายเมืองกาญจนบุรี ในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ตอนต้น
- เส้นทางคมนาคมโบราณ ข้ามเทือกเขาตะนาวศรี
- พระนางวิสุทธิเทวี กษัตรีแห่งล้านนา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216179 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 214 x 20 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :