ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
พจนานุกรมทั่วไป
พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์

พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์

 
หนังสือ
169.00 บาท
160.55 บาท
พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมศัพท์คอมพิวเตอร์   ไอที   และอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้   พร้อมความหมายที่ชัดเจน และภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม   เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ   นอกจากนี้ยังมีชื่อโดเมนประเทศต่างๆ ทั่วโลก   และคำย่อในการสนทนาออนไลน์ พร้อมศัพท์ที่เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
สารบัญ
- A-Z
- ตัวเลขและสัญลักษณ์ (Numbers & Symbols)
- อักษรย่อในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Acronyms)
- อักษรย่อโดเมน (Domain Suffixes)
- รูปภาพอ้างอิง (Image Reference)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน

วิโรจน์ ชัยมูล

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จักรกฤษณ์ นพคุณ

การศึกษา
- ปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สุพรรษา ยวงทอง

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974974103X (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 180 x 22 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
169.00 บาท
160.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4