ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
พจนานุกรมทั่วไป
พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์

พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์

 
หนังสือ
169.00 บาท
160.55 บาท
พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974974103X (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 180 x 22 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมศัพท์คอมพิวเตอร์   ไอที   และอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้   พร้อมความหมายที่ชัดเจน และภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม   เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ   นอกจากนี้ยังมีชื่อโดเมนประเทศต่างๆ ทั่วโลก   และคำย่อในการสนทนาออนไลน์ พร้อมศัพท์ที่เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
สารบัญ
- A-Z
- ตัวเลขและสัญลักษณ์ (Numbers & Symbols)
- อักษรย่อในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Acronyms)
- อักษรย่อโดเมน (Domain Suffixes)
- รูปภาพอ้างอิง (Image Reference)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน

วิโรจน์ ชัยมูล

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จักรกฤษณ์ นพคุณ

การศึกษา
- ปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สุพรรษา ยวงทอง

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
169.00 บาท
160.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4