ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
ภาษาญี่ปุ่น - ญี่ปุ่น
พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)
พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)

พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)

ค้นหาความหมาย อ่านเสริมความรู้ อ่านเตรียมสอบ JLPT ทั้งหมดนี้ทำได้ในเล่มเดียว
หนังสือ
599.00 บาท
569.05 บาท
e-books(PDF)?
529.00 บาท
พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง" รวบรวมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับกลาง-สูง (N3-N1) ประโยคตัวอย่างแสดงการใช้และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแปลภาษาไทย ให้ความหมายคำศัพท์อย่างละเอียด ทั้งความหมายหลัก และความหมายรอง พร้อมมีภาคผนวกแบ่งตามหัวข้อท้ายเล่ม สามารถดาวน์โหลดเสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างได้ฟรี เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป หรือผู้ที่จะสอบวัดระดับ JLPT ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840052810 (PDF) 0Bytes 724 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :