ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเลี้ยงดูบุตร
ปูทางให้ลูกไป สู่เส้นชัยที่ลูกหวัง

ปูทางให้ลูกไป สู่เส้นชัยที่ลูกหวัง

เผยทุกด้านการเลี้ยงและการเรียนของลูกยุคใหม่
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
175.00 บาท
87.50 บาท
e-books(PDF) ?
139.00 บาท
ปูทางให้ลูกไป สู่เส้นชัยที่ลูกหวัง
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "ปูทางให้ลูกไป สู่เส้นชัยที่ลูกหวัง" เล่มนี้ เป็นการคัดเลือกบทความสำคัญจากเพจ "Education Facet" และเว็บไซต์ "www.ThailandParents.com" โดยเน้นคัดเลือกบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ "วิธีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของลูก" ที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ด้วยตัวเอง และมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนของลูก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการเลี้ยงดูลูก ตลอดจนวางแผนเรื่องการเรียนให้ลูกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สารบัญ
การเลี้ยงลูก
- ควรเริ่มพัฒนาทักษะการคิดของลูก ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ
- เมื่อลูกน้อยหัดออกเสียง แค่เราทำเป็นเข้าใจ และคุยกับเขาบ่อย ๆ จะทำให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้น
- ต้องจ้างพี่เลี้ยง หรือให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงลูก พ่อแม่ควรมีบทบาทอย่างไร จึงจะทำให้พัฒนาการของลูกดีที่สุด
- วิธีพัฒนา EQ ให้ลูกง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
- อะไรที่ "ควรทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในการบ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ลูก
- รู้จักตั้งคำถามกับลูก วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ลูกได้ฝึกคิด มีวิจารณญาณ เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขาและคนอื่น ๆ
- เทคนิคการสอนให้ลูกรู้จักคำว่า "คุณค่า" และ "การให้"
- การสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) ให้กับลูกเป็นสิ่งสำคัญ
- การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้ลูก
- ฝึกลูกให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นพัมนาตนเอง ตามวิธีของชาวญี่ปุ่น
- พ่อแม่ควรมีบทบาทอย่างไร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และศักยภาพในการเรียนรู้ของลูก
- แทนที่เราจะใส่ใจแต่ "คำตอบ" ของเด็ก "คำถาม" ของเด็กสะท้อนอะไรได้มากกว่า
- วิธีไหนปลูกฝังเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
- การฝึกวินัยและสร้างความรับผิดชอบโดยใช้ความเข้าใจและกติการ่วมกัน
- ถ้าทนเห็นลูกลำบากไม่ได้ ลูกของคุณจะลำบากตอนที่คุณไม่อยู่เห็นเขาแล้ว
- พฤติกรรม 9 อย่างของพ่อแม่ ที่งานวิจัยระบุว่า "ทำให้ลูกพบกับความล้มเหลว"
- ความเครียดก็มีด้านบวก
- แนวคิดการสอนเด็กจากชาวญี่ปุ่น
- เราควรให้อิสระ (Autonomy) กับเด็กมากแค่ไหน
- ลูกทำพฤติกรรมไม่น่ารัก แทนที่จะเตือนตรง ๆ คุณพ่อคุณแม่มักจะใช้คำถามเชิงประชดประชัน
- ควรจะหาเรื่องราวมาขู่ให้เด็กกลัว เพื่อปรับพฤติกรรมจริงหรือ
- อย่าล้อเล่นกับความพยายามและความตั้งใจของลูก
- ลูกเราแค่ซน ดื้อ ไม่ตั้งใจ หรือเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่
- ลูกถูกล้อ ถูกตั้งฉายาจากเพื่อนที่โรงเรียน ใครคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
- ให้ลูกกินอาหาร Fast Food บ่อย ๆ ทำให้ลูกมีผลการเรียนแย่ลง
- ไม่ให้ลูกเล่นวิดีโอเกมดีไหม?

การเรียน
- ควรให้ลูกเข้าโรงเรียนเมื่อไรดี?
- จะเลือกโรงเรียน (ประถมฯ) ให้ลูกอย่างไรดี
- โรงเรียนทางเลือก (Alternative School) น่าเลือกหรือเปล่า?
- ให้ลูกเข้าโรงเรียนชื่อดังเอาไว้ก่อน คิดแบบนี้ถูกหรือเปล่า?
- ให้ลูกเรียน English Program (EP) ดีหรือเปล่า
- ให้ลูกเรียนเร็ว ๆ จะได้จบเร็ว ๆ แล้วชีวิตเขาจะได้เปรียบคนอื่นจริงหรือ?
- ส่งลูกเรียนอย่างเดียว เรียนให้สูง ๆ แล้วอนาคตจะดีเอง
- ได้คะแนนสูงไปทำไม ถ้าสิ่งที่ลูกเรียนอยู่ไม่มีความหมาย
- ไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่ง ถ้ารู้จักปลูกฝังทักษะพฤติกรรมที่ดี ลูกก็เติบโตเป้นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
- สอบแข่งขันกันเข้าไป แค่ไหนที่เกินไป แค่ไหนที่พอดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (Wiroj Lakkhanaadisorn, Ph.D.)

การศึกษา :
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาระหว่างที่เรียนในระดับปริญญาเอก)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน :
- ผู้อำนวยการศุนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการวิชาการโรงเรียนเพลินพัฒนา
- วิทยากรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนประจำมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
- แอดมินเพจ Education Facet และเว็บไซต์ www.ThailandParents.com
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830299 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เผยทุกด้านการเลี้ยงและการเรียนของลูกยุคใหม่
หนังสือ
175.00 บาท
87.50 บาท
e-books(PDF)
139.00 บาท
139.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด