ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ
ราคาพิเศษ
150.00 บาท
142.50 บาท
วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ปาจารยสาร เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ โดยเนื้อหาภายในเล่ม ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน อันได้แก่ ส่วนของบทความ (Eassays) ซึ่งในฉบับนี้มีบทความกึ่งวิชาการที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของปรากฎการณ์ "เทิร์นขวา" อันหมายถึงการกลับมาเป็นที่นิยมของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservative) ส่วนของบทกวี (Poems) นั้น ทางปาจารยสารได้รับเกียรติจากนักเขียนหลายท่าน ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความฉียบแหลมของบทกวี ในฐานะเครื่องมือพรรณาปรากฏการณ์ของสังคม และชีวิตของปัจเจกบุคคลได้อย่างน่าสนใจ ส่วนของบทสัมภาษณ์ (Interview) ได้รับเกียรติจาก "อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่ปรึกษาใหญ่ของเรา ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในการผลัดแผ่นดินใหม่ของราชอาณาจักรไทย ในหัวข้อ "กัลยาณมิตรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่"
สารบัญ
- สาราณียกรแถลง
- ความชั่วร้ายของการปฏิวัติ : ปรัชญาการเมืองของ Edmund Burke ต่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ปี 1789
- ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีและปรากฎการณ์ "เทิร์นขวา" ในสหรัฐอเมริกา
- ความรุ่งเรืองของฝ่ายขวา ความล้มเหลวของฝ่ายซ้าย
- การกลับมาของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและปัญหาของรัฐเสรีนิยม
- ต่อหน้าความตาย
- ภิกษุผู้สืบทอดประเพณีลูกของหนูของชาวรามัญ
- ปรีดี พนมยงค์ : ไอดอลที่น่าฟอลโล่คุณลักษณะของรัฐบุรุษอาวุโสที่ไม่ควรลืม
- รวมบทกลอนของกวีไร้ซี
- ณ ฟากฟ้า บูรพา
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9772567819128
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :