ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
ทั่วไป
ปรับความคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ใน 25 วัน : 25 Days to Better Thinking & Better Living

ปรับความคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ใน 25 วัน : 25 Days to Better Thinking & Better Living

เพียงเปลี่ยนความคิด ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้
หนังสือ
180.00 บาท
162.00 บาท
ปรับความคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ใน 25 วัน : 25 Days to Better Thinking & Better Living
เนื้อหาโดยสังเขป
    การคิดของมนุษย์เป็นตัวบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา คุณภาพของคนจึงถูกกำหนดโดยคุณภาพของความคิด ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อเพื่อปรับปรุงการคิดของคุณ ให้เป็นการคิดมีคุณภาพสูงสุด หรือที่เรียกว่า การคิดเชิงวิจารณญาณ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง "หนังสือเล่มนี้จะแสดงวิธีการ 25 ข้อ เพื่อการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถใช้จิตควบคุมความคิด อารมณ์ ความปรารถนา และควบคุมพฤติกรรมของด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะส่งผลให้คุณพบความสุข ความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆ อย่างคาดไม่ถึง" 
สารบัญ
วันที่ 1 นี่คือวันสร้างความร่วมรู้สึกกับผู้อื่น
วันที่ 2 นี่คือวันแห่งการค้นหาความไม่รู้แจ้งของตัวเอง
วันที่ 3 นี่คือวันแห่งความซื่อสัตย์
วันที่ 4 นี่คือวันที่จะตรวจจับความเห็นแก่ตัวของตัวเอง
วันที่ 5 รู้นี่คือวันที่จะพุ่งเป้าไปที่ความมุ่งหมาย
วันที่ 6 นี่คือวันที่จะต้องมีความกระจ่างชัด
วันที่ 7 นี่คือวันแห่งการอยู่ในประเด็น
วันที่ 8 นี่คือวันสำหรับถามคำถามที่ลึก
วันที่ 10 นี่คือวันแห่งการควบคุมอารมณ์ของคุณ
ฯลฯ

- การอ่านย้อนยุค
- แผนปฏิบัติรายวัน
- บันทึกความก้าวหน้าประจำวัน
- แผนปฏิบัติรายสัปดาห์
- บันทึกความก้าวหน้ารายสัปดาห์
- ภาคผนวก
- หนังสือที่แนะนำให้อ่านเพื่อเพิ่มพูนยุทธวิธี
คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านฝึกฝนการคิดเชิงวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสติปัญญา การคิดเชิงวิจารณญาณเป็นเรื่องทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใครๆ ต่างก็พูดถึง แต่คนไทยยังมองไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เท่าใดนัก ใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วนำไปปฏิบัติ ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยที่ต้องไม่ละเลย และเอาใจใส่ในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม อันจะช่วยให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
    -- พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา --

    จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ในขณะฝึกฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหนังสือคู่มือเล่มนี้ ได้มีการสอดแทรกพัฒนา "ความดี" คือ ความยุติธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย กล่าวคือ หนังสือคู่มือเล่มนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง "ความคิดคู่ความดี" อันจะก่อให้เกิดคุณอนันต์ ต่อตนเอง สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง สันติ มั่นคง และสถาพร
    -- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ --
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821587 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
ชื่อเรื่องต้นฉบับ25 Days to Better Thinking & Better Living
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Pearson Education, Inc.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :