ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)
ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)

ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)

เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
149.00 บาท
ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ศึกษาการสร้างความเป็น "สุโขทัย" ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วง พ.ศ. 2450 – 2534 แล้วแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง พ.ศ. 2450 – 2495 ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างให้สุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นไทย ความเป็นอุดมคติ โดยชนชั้นนำ นักประวัติศาสตร์สามัญชน และประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สร้างในช่วงนี้ได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์กระแหลักในสังคมไทย และตั้งแต่ พ.ศ. 2496 – 2534 เป็นช่วงที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้าไปจัดการบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัย จัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และสร้างสถานที่ประเพณีประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก
สารบัญ
1. บทนำ
2. สืบร่องรอยบรรพ์ : ความคิดและความรู้ เกี่ยวกับ "อดีต" ของสุโขทัย ก่อน พ.ศ. 2450
3. สร้างชาติ : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2450-2495
4. สร้างอุดมคติ : การสร้างความเป็นไทยในประวัติศาสตร์สุขโขทัย พ.ศ. 2450-2495
5. ส่งเสริมและโต้แย้ง : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2496-2534
6. สุโขทัยที่จับต้องได้ : การประดิษฐ์สร้าง "สุโขทัย" ภายนอกตำราประวัติศาสตร์
7. บทสรุป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015133 (PDF) 0Bytes 312 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :