ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การเมือง - การปกครอง
ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 2 การศึกษา - พัฒนาผู้นำ

ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 2 การศึกษา - พัฒนาผู้นำ

การเรียนรู้คือการเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต และสนุกที่สุด
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 2 การศึกษา - พัฒนาผู้นำ
เนื้อหาโดยสังเขป
    คู่มือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย   เล่ม 2 นี้ เป็นภาคต่อของหนังสือปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 1 เศรษฐกิจ-การเมือง ซึ่งภายในเล่มนี้ ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ รวมถึงผู้ตามที่ดีของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในการกล้าที่จะก้าวข้ามกรอบแนวคิดจารีตนิยมไปสู่ความคิดแบบก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการยกระดับประชาชนในประเทศไทยให้ถูกต้องตามสังคมธรรมธิปไตย เพราะการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปประเทศไทยที่แท้จริง

    เรื่องเด่นในฉบับ อาทิ ต้องปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงจะปฏิรูปประเทศไทยได้, ทำอย่างไรให้คนไทยรักการอ่าน, ประเทศไทยต้องสร้างผู้นำและผู้ตามแบบใหม่, จะสร้างผู้นำที่ดี ต้องสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบ และต้องก้าวข้ามกรอบแนวคิดจารีตนิยม ประเทศไทยจึงจะรอด เป็นต้น
สารบัญ
ภาคที่ 1 การศึกษา : ปัญหาและทางออก
ภาคที่ 2 เด็ก เยาวชน วัฒนธรรมความคิด จิตใจของคนไทย : ปัญหาและทางออก
ภาคที่ 3 ปัญหาและทาง ออกของประเทศโดยรวม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165360388 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :