ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)
บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)

สื่อเสริมการเรียนการสอน ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถหยิบมาทบทวนหรือเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
249.00 บาท
บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 จำนวน 127 รูปประโยค ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค คำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับรูปประโยคนั้น ๆ รูปประโยคทั้ง 127 รูปร้อยเรียงเป็นสถานการณ์การทำงานในสำนักพิมพ์ญี่ปุ่น
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840263308 (PDF) 0Bytes 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สื่อเสริมการเรียนการสอน ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถหยิบมาทบทวนหรือเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที
e-books(PDF)
249.00 บาท
249.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด