ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
สื่อเพื่อการศึกษา
บัตรภาพอาชีพ (บรรจุกล่อง)

บัตรภาพอาชีพ (บรรจุกล่อง)

"โตขึ้นจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นคนดีด้วยนะ"
ราคาพิเศษ
89.00 บาท
บัตรภาพอาชีพ (บรรจุกล่อง)
ข้อมูลโดยสังเขป
    บัตรภาพอาชีพ "บัตรภาพอาชีพ ชุดนี้ มีจำนวน 32 ใบ เด็ก ๆ จะได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
และสิ่งที่เกี่ยวข้องพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านภาพวาดน่ารัก สีสันสดใส ช่วยดึงดูดความสนใจ
เสริมสร้างจินตนาการ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ เราสามารถนำบัตรภาพชุดนี้
มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ
อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789743007293
ขนาด: 105 x 155 x 21 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
"โตขึ้นจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นคนดีด้วยนะ"
ราคาพิเศษ
89.00 บาท
89.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4