ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
หนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
บรูไน

บรูไน

เนการาบรูไนดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข
หนังสือ
170.00 บาท
161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้น จะมีการพัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไปพร้อมกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนทางการเมืองการปกครองมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการพัฒนา ดังคำขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)" การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน จะเป็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

    "บรูไน" เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีทรัพยากรน้ำมันมูลค่ามหาศาล เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สุลต่านดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศ แม้พื้นที่ของประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซียกั้นขวาง แต่กลับไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย สมกับชื่อภาษามลายูของประเทศว่าเนการาบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งแปลว่านครแห่งสันติสุข
สารบัญ
- แผนที่
- ประวัติศาสตร์และตำนาน
- การเมืองการปกครอง
- เศรษฐกิจ
- ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- เมืองและสถานที่สำคัญ
- คนบรูไน
- การแต่งกายของคนบรูไน
- วัฒนธรรมการกิน
- เทศกาลงานประเพณี
- รู้จักประชาคมอาเซียน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160002269 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนการาบรูไนดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข
หนังสือ
170.00 บาท
161.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4