ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
การจัดการทรัพยากรบุคคล
บทความวิชาการด้าน HR

บทความวิชาการด้าน HR

 
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
บทความวิชาการด้าน HR
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742316723 (ปกอ่อน) 303 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิสดารก์ เวชยานนท์
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2005
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "บทความวิชาการด้าน HR" เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอบทความเรื่องแรกคือ Personal Management VS. Human Resource Management : Old Wine is New Bottle?" เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติเข้าใจความแตกต่างระหว่างแนวคิดการบริหารคนแบบเก่าที่มุ่งเน้นเทคนิค และกระบวนการ ในขณะที่แนวคิดการบริหารคนแบบใหม่เป็นการมองในเชิงกลยุทธ์ มองเป็นระบบ ซึ่งถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ เขาก็สามารถเชื่อมโยงการบริหารคนเข้ากับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
- Personnel Management VS. Human Resoure Management
- กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- Outsouring : แรงกดดันที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์
- การพัฒนาทรัยากรมนุษย์
- แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
- ผลกระทบของการรีเอนจิเนียริ่งที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ
- CEO-Style Governors : Thailand as a case study
- กรณีศึกษา : องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทผู้ส่งออกเนื้อไก่ของประเทศไทยต่อวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4