ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
วรรณคดีไทย
นิราศภูเขาทอง
นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง

สุนทรภู่ กวีเอกแห่งสยาม ได้รับการยกย่องจากองค์การ Unesco ให้เป็นกวีเอกของโลกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2526 แม้จะยังเป็นกวีเอกแห่งราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้เขียนสุนทรภู่
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
นิราศภูเขาทอง
เนื้อหาโดยสังเขป
    นิราศ ภูเขาทองเป็นบันทึกการเดินทางของสุนทรภู่ จากกรุงเทพฯ ไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยา ขณะนั้นท่านบวชเป็นพระภิกษุที่วัดราชบูรณะราชวรวิหาร หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 3 นอกจากจะบรรยายความจงรักภักดีและความอาลัยในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 แล้ว สุนทรภู่ยังได้ระบายความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาที่ต้องตกอับไร้ญาติ ขาดมิตร จนต้องออกจากวัด เดินทางโดยเรือพายไปกับลูกศิษย์ สุนทรภู่ได้แต่งกลอนนิราศที่ใช้ภาษาเรียบง่าย แต่ไพเราะจับใจ พรรณนาความงามของธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการเดินทางตามลำดับ เมื่อไปถึงจุดหมายคือพระเจดีย์ภูเขาทองแล้ว ก็พรรณนาสภาพที่ทรุดโทรมของพระเจดีย์โดยละเอียด
คำนิยม
ขอแสดงความชื่นชมคุณเสาวนีย์ นิวาศะบุตร ที่ได้พากเพียรแปลนิราศเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและความสามารถของคนไทยจะเป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ สืบไปนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผมหวังว่าหนังสือแปลชุดนี้จะมีส่วนสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจในวรรณคดีไทย รวมทั้งผู้อ่านที่เป็นที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถจะซาบซึ้งกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความเป็นอยู่ของชาติไทยได้ดียิ่งขึ้น จนน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือดีอีกชุดหนึ่งที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้อ่านเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเลขาธิการโครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164130814 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :