ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
นิทาน
นิทานเด็กดี ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กไทย

นิทานเด็กดี ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กไทย

หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ที่จะสอนคุณธรรม 8 ประการ ให้น้องๆ เป็นเด็กดี ที่น่ารัก ในรูปแบบคำกลอน พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ สี่สีทั้งเล่ม
หนังสือ
189.00 บาท
179.55 บาท
นิทานเด็กดี ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กไทย
เนื้อหาโดยสังเขป
นิทานเด็กดี ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กไทยเล่มนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ตอน ที่จะช่วยสอนให้น้องๆ เป็นเด็กดีมีคุณธรรมด้วยคำกลอนง่ายๆ มีภาพประกอบเป็นการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส สวยงาม สอดแทรกคุณธรรมที่เด็กของเราควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

นิทานเด็กดีสอนคุณธรรมชุดนี้แต่งเป็นบทร้อยกรองแบบง่ายๆ ทุกเรื่อง ซึ่งในแต่ละตอนสามารถให้เด็กๆ ค่อยๆ อ่านลำดับเหตุการณ์ตามอย่างช้าๆ เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตนเองทำให้สามารถฝึกคิด วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงผลของการทำความดีย่อมได้ผลดีตอบแทน สอนให้เป็นผู้ที่ขยัน ซื่อสัตย์ มีความสามัคคี ความสุภาพ การมีวินัย มีน้ำใจ รักความสะอาด และรู้จักประหยัด อันเป็นคุณสมบัติที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติของเราในอนาคต จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลต่างๆ อีกด้วย
สารบัญ
ตอนที่ 1 ครอบครัวคนขยัน
ตอนที่ 2 ความซื่อสัตย์ของจุ๊บแจง
ตอนที่ 3 ความสามัคคี
ตอนที่ 4 ความสุภาพของติ๊ดตี่
ตอนที่ 5 จ๊ะจ๋ารักความสะอาด
ตอนที่ 6 ต้นกล้ามีวินัย
ตอนที่ 7 น้ำใจของก๊อกแก๊บ
ตอนที่ 8 ใบเตยผู้ประหยัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745828056 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 217 x 195 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ที่จะสอนคุณธรรม 8 ประการ ให้น้องๆ เป็นเด็กดี ที่น่ารัก ในรูปแบบคำกลอน พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ สี่สีทั้งเล่ม
หนังสือ
189.00 บาท
179.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4