ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)
นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)

นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)

เมื่อราชสำนักฝ่ายใน ไม่ต้องการสตรี จึงไม่มี "นางใน" เเล้วใครเเทน?
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
240.00 บาท
228.00 บาท
e-books(PDF)?
209.00 บาท
นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    เมื่อราชสำนักฝ่ายในไม่ต้องการสตรีจึงไม่มี "นางใน" แล้วใครแทน? หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง "นายใน" โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจพระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นชายของรัชกาลที่ 6 รวมถึงบทบาทของ "นายใน" ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 นายในหรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนักซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน รัชกาลที่ 6 ทรงพยายามกำหนดความเป็นชายให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ เช่น สมโสรกีฬา ฟุตบอล หนังสือพิมพ์ ละคร งานพระราชนิพนธ์ ตลอดจนลูกเสือ เสือป่า
สารบัญ
- "นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ 6
- นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ 6
- กิจกรรมภายในพระราชสำนักฝ่ายในชาย
- เพศภาวะชายเเละ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน
- เพศภาวะของนายใน
- "นายใน" เเละพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011357 (PDF) 0Bytes 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เมื่อราชสำนักฝ่ายใน ไม่ต้องการสตรี จึงไม่มี "นางใน" เเล้วใครเเทน?
หนังสือ
240.00 บาท
228.00 บาท
e-books(PDF)
209.00 บาท
209.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด