ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)

นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานในทุกภาคส่วนของบริษัทเอกชนกว่า รวมถึงประสบการณ์ที่กลับมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
150.00 บาท
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) (PDF)
สารบัญ
1. แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
2. การประมวลผลแบบคลาวด์
3. เทคโนโลยีการเคลื่อนที่
4. การเก็บข้อมูลผู้บริโภค
5. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคมาใช้ในองค์กร
6. งานและการร่วมมือทางดิจิตอล
7. อัตลักษณ์ธุรกิจดิจิทัล
8. การกำกับดูแลด้านดิจิทัล
9. กำรปรับรูปแบบธุรกิจ: วิธีที่สามแห่งยุคนวัตกรรมดิจิทัล
10. แนวทางปฏิบัติด้านนวัตกรรม
11. บทสรุป
ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่ผู้เขียนกำลังส่งหนังสือเล่มนี้เพื่อตีพิมพ์ พฤษภาคม 2564 โดยมี 5 บริษัทชั้นนำของโลกขณะนี้คือ Walmart Inc., China Petroleum & Chemical Corp., Amazon.com Inc., PetroChina Co.Ltd., และ Apple Inc. ตามลำดับ โดยมี 1 บริษัทขายปลีกและขายส่งออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก มี 2 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนสองบริษัท และมี 1 บริษัทขายของออน์ไลน์และให้บริการ Cloud Platform Service ที่ใหญ่ที่สุด และสุดท้าย บริษัทที่มีนวัตกรรมทางและสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีบริษัทหนึ่งของโลก เรียกได้ว่านวัตกรรม (Innovation) ได้สร้างธุรกิจใหม่ (New Businesses) ขึ้นตลอดเวลา และการบริหาร (Management) นวัตกรรมให้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Product) จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุกอุตสาหกรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาหลักจากสหัสวรรษใหม่ Y2K ปี 2020-21 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และความต้องการโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการทำธุรกรรมอยู่ที่บ้าน และ 5G ก็เข้ามามีบทบาทไม่ใช้เฉพาะความเร็วของการรับส่งข้อมูลแต่เป็นเรื่องราคาด้วย ยังมีนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น IoT, Big Data, ML, AR, VR และ AI โดยประมาณการณ์ปี 2021 จะมียอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกมากกว่า 1,500 ล้านเครื่อง และสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี 5G จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 190 ล้านเครื่อง และภายในสิ้นปี 2025 คาดว่าจะมีจำนวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT บนเครือข่ายเซลลูลาร์อยู่ที่ 5,000 ล้านชิ้น เพิ่มจาก 1,300 ล้านชิ้นในช่วงสิ้นปี 2019 บริษัทเทเลคอมรายใหญ่ของโลกอย่างอีริคสันคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 เครือข่าย 5G จะครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ข้อมูลบนมือถือของทั้งโลก และจะมีลูกค้าสมัครบริการ 5G ราว 2,600 ล้านคน และมีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลอย่างมหาศาล นวัตกรรมใหม่ ๆ และธุรกิจใหม่ ๆ กำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจกำลังรอท่านอยู่
หนังสือนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) เล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานในทุกภาคส่วนของบริษัทเอกชนกว่า 14 ปีไม่ว่าจะทำงานเป็น นักขาย นักทดสอบระบบ นักดูแลระบบ นักออกแบบระบบ นักวางแผนระบบ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งทำงานกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดบริษัทเอง เป็นที่ปรึกษาองค์การไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ กระทั้งได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีก 12 ปี รวม 26 ปีพอดี โดยภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองคาพยพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างไรผ่านกรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านเห็นปัญหา ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่มีอยู่ และสร้างความแข่งแกร่งผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และการบริหารจัดการองค์รวมได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ ที่ได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับการพิสูจน์ จากการอ่านและการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแก่ตัวท่านเองและองค์กรของท่าน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163381569 (PDF) 0Bytes 260 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :