ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
หนังสือ Tim Cook ลด 20% คลิก อยากเล่นหุ้นสายเทค ต้องรู้อะไร เจอกันในคลาส “รู้เทคนิค พลิกกำไร” คลิก อ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องสนุก ถ่ายคลิปลุ้นรางวัล! ใน Oxford Big Read 2021 คลิก คอร์สใหม่มาอีกแล้ว !!! “หุ้นพลิกชีวิต” อ่านกติการับคอร์ส Flash sale 30 % คลิก ใต้รอยกรีด ลด 30% ช็อป Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก เก็บให้ครบทุกคอร์สออนไลน์ “ลงทุนหุ้น VI” กับ Mr.LikeStock คลิก
อุดมศึกษา
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

ใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กลุ่มวิชาชีพประชาสัมพันธ์) และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
เนื้อหาโดยสังเขป
    ความก้าวหน้า พัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ส่งผลต่อวิวัฒนาการอีกขั้นของการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย องค์กรควรปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
สารบัญ
บทที่ 1 การประชาสัมพันธ์ในบริบทภูมิทัศน์สื่อใหม่
- นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- วิวัฒนาการของระบบเว็บ และสื่อสังคมออนไลน์
- การประชาสัมพันธ์ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อใหม่ต่อการประชาสัมพันธ์
ฯลฯ

บทที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
- สถานภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
- การวางนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- การกำหนดวัตถุประสงค์และการประยุกต์การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ฯลฯ

บทที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
- ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำหนด
- แนวคิดเชิงระบบและแบบจำลองการประชาสัมพันธ์ในระบบเปิด
- การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์ ในบริบทของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ฯลฯ

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336785 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :