ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
ธุรกิจไมซ์ : Mice Business

ธุรกิจไมซ์ : Mice Business

ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสงสินค้า
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
ธุรกิจไมซ์ : Mice Business
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ธุรกิจไมซ์" เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจการจัดประชุมขององค์การ ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ และธุรกิจการจัดแสดงสินค้า ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นตำราสำหรับการเรียนการสอนวิชาธุรกิจไมซ์ในระดับปริญญาตรี โดยในเล่มได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายและความเป็นมาของธุรกิไมซ์
บทที่ 2 ความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจไมซ์
บทที่ 3 วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของธุรกิจไมซ์
บทที่ 4 ศักยภาพและความสำคัญของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย
บทที่ 5 การดำเนินธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Metting หรือ M)
บทที่ 6 การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives หรือ I)
บทที่ 7 การดำเนินธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions หรือ C)
บทที่ 8 ดำเนินธุรกิจการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions หรือ E)
บทที่ 9 สถานที่จัดธุรกิจไมซ์
บทที่ 10 การตลาดธุรกิจไมซ์
ฯลฯ
คำนิยม
ข้าพเจ้าชื่นชมรองศาสตราจารย์บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา นับเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจไมซ์ให้มีความรู้และสามารถเข้าสู่วงการนี้ จึงใคร่ขอแนะนำให้นักศึกษาวิชาการท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในธุรกิจไมซ์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และหวังว่ารองศาสตราจารย์บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไมซ์เล่มอื่นเพิ่มเติมในอนาคตนายณรงค์ ชวสินธุ์- อธิบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169030737 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสงสินค้า
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4