ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก โปรเปิดคลัง ปังเว่อร์!!! วันนี้ - 8 มิ.ย.63 จัดโปรดีๆ มาเสิร์ฟ คลิก ลูกเก่งอังกฤษระดับไหน หาคำตอบได้จากชุดทดสอบของ Oxford ลดพิเศษ คลิก 4 เล่มโปรด ตอบโจทย์ คนอยากรู้จัก Big Data คลิก
อุดมศึกษา
ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

หนังสือชุด ทักษะทฤษฎีดนตรี ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจำนวนมาก สำหรับใช้ควบคู่ไปกับรายวิชาในหมวดทฤษฎีดนตรี ในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ให้รวดเร็วและแม่นยำ
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "ชุด ทักษะทฤษฎีดนตรี" ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจำนวนมาก สำหรับใช้ควบคู่ไปกับรายวิชาในหมวดทฤษฎีดนตรี ในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ให้รวดเร็วและแม่นยำ ทักษะทฤษฎีดนตรี มีทั้งหมด 6 เล่ม สำหรับ "ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6" เป็นแบบฝึกหัดเชิงวิเคราะห์ 500 ข้อ ตามเนื้อหาจากตำราทฤษฎีดนตรี การเขียนเสียงประสานสี่แนว การแต่งทำนองสอดประสาน และสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้หลักการดนตรีของตะวันตกในเพลงไทย จึงใช้ตัวอย่างโน้ตเพลง 100 ตัวอย่าง จากบทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน 2 ชุด ได้แก่ "สดับเสียงเรียงร้อย" และ "สดับถ้อยเพลงไทย" หนังสือชุดนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะด้านทฤษฎีดนตรีได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้หนังสือควรกำหนดเวลาในการทำแบบฝึกหัด ทั้งนี้ได้เฉลยไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารบัญ
แบบฝึกหัดที่ 87 (ข้อ 1-250) ตัวอย่างจาก "สดับเสียงเรียงร้อย" โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 1 เรียบเรียงโดย ณัชชา พันธุ์เจริญ
1. ตับวิหาหพระสมุท : ทำนองเพลงเก่า ไม่ทราบนามผู้ประพันธ์ บทร้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. ราตรีประดับดาว เถา : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. เขมรไทรโยค สามชั้น : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
4. ลาวดำเนินทราย สองชั้น : พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ประพันธ์
5. ลาวคำหอม สองชั้น : พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ประพันธ์
ฯลฯ

แบบฝึกหัดที่ 88 (ข้อ 251-500) ตัวอย่างจาก "สดับถ้อยเพลงไทย" โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 เรียงเรียงโดย ณัชชา พันธุ์เจริญ
8. บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
9. เขมรลอองค์ เถา : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
10. แขกมอญบางขุนพรหม เถา : พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
11. สุรินทราหู สามชั้น : ครูทัด ประพันธ์
12. นกเขาขะแมร์ สามชั้น : หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประพันธ์
13. ลาวดวงเดือน สองชั้น : พระนิพนธ์ในพระเจาบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

เฉลยแบบฝึกหัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855274 (ปกอ่อน) 99 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกศกะรัต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :