ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อาชีวศึกษา
ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

 
หนังสือ
100.00 บาท
95.00 บาท
e-books(PDF)?
99.00 บาท
ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
               สำหรับประกอบการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. เนื้อหาในเล่มครอบคลุมภาคทฤษฎีของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ของเครื่องยนต์หัวฉีด ตั้งแต่ หลักการพื้นฐานของระบบ EFI แบบธรรมดา จนถึงระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ , หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, หน้าที่ ส่วนประกอบ และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ EFI , ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ TCCS ที่ใช้ในรถยนต์ และ วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013729 (PDF) 0Bytes 180 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :