ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประถม
ติวเข้ม แนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.4 (8 วิชา)
ติวเข้ม แนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.4 (8 วิชา)

ติวเข้ม แนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.4 (8 วิชา)

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงมากกว่า 850 ข้อ แบบฝึกหัดย่อยครอบคลุมทุก 8 สาระการเรียนรู้
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
480.00 บาท
456.00 บาท
ติวเข้ม แนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.4 (8 วิชา)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ติวเข้ม แนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.4 (8 วิชา)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในหนังสือเรียนได้รวบรวมบทเรียนที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการอ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบ รวมไปถึงการจัดทำภาพประกอบที่สวยงาม เพื่อเป็นตัวช่วยน้อง ๆ นักเรียน ในการทบทวนเนื้อหา เสริมความเข้าใจ และทดลองทำแบบทดสอบในแต่ละวิชา เพื่อประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099308182 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 255 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงมากกว่า 850 ข้อ แบบฝึกหัดย่อยครอบคลุมทุก 8 สาระการเรียนรู้
หนังสือ
480.00 บาท
456.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด