ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ประถม
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ติวภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นทุกส่วนของเนื้อหาที่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำเป็นต้องรู้ เพื่อนำไปใช้สอบและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนชั้นประถมที่สูงขึ้นไป
หนังสือ
139.00 บาท
132.05 บาท
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวแบบฝึกหัดตามษชวคิดการสอน ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) ภาษาแบบสมดุล (Balanced Literacy) เน้นเนื้อหาที่ครบถ้วน และแบบฝึกหัดที่หลากหลายกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้แก่ผู้อ่าน

    ซึ่งแบบฝึกหัดและข้อสอบภายในเล่ม เป็นแบบฝึกหัดที่หลากหลายเป็นโจทย์ที่ช่วยให้เด็กฝึกคิด ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างครบถ้วนและเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป และที่สำคัญคือสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบได้อย่างถูกต้อง
สารบัญ
Lesson 1 Alphabets ตัวอักษร
Lesson 2 Greeting การทักทาย
Lesson 3 Nouns คำนาม
Lesson 4 Pronouns คำสรรพนาม
Lesson 5 Food and Drinks อาหารและเครื่องดื่ม
Lesson 6 Places สถานที่
Lesson 7 Numbers and Counting ตัวเลขและการนับ

- Test
- เฉลย Exercise
- เฉลย Test
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164416680 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 182 x 250 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff Learning, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :