ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
ตามรอยเมธีพุทธทาส 30 ปีจากไป 30 แรงบันดาลใจให้ก้าวตาม
ตามรอยเมธีพุทธทาส 30 ปีจากไป 30 แรงบันดาลใจให้ก้าวตาม

ตามรอยเมธีพุทธทาส 30 ปีจากไป 30 แรงบันดาลใจให้ก้าวตาม

ร้อยคน ร้อยธรรม ฉบับคัดสรร ร้อยตามรอยธรรม 30 บุคคล
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF) ?
225.00 บาท
ตามรอยเมธีพุทธทาส 30 ปีจากไป 30 แรงบันดาลใจให้ก้าวตาม
เนื้อหาโดยสังเขป
    ครั้งนี้ ปี 2566 ในวาระ 30 ปีแห่งการจากไปของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญโถ) หรือพุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์ได้คัดสรรความเรียงบทสัมภาษณ์ 30 บท ของ 30 บุคคล ที่ก้าวตามรอย และสืบสานปณิธานของท่าน โดยคัดตามต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มใหญ่ "ร้อยคน ร้อยธรรม 100 ปี พุทธทาส มิได้เรียบเรียงหรือเพิ่มเติมแก้ไข ด้วยต้องการให้เป็นการชิมลองประสบการณ์การ ศึกษาหรือเข้าถึงธรรม ผ่านถ้อยคำและแบบอย่างของบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างศาสนา ต่างวัย ซึ่งมากคุณค่าทั้ง 100 คน การคัดมาเพียง 30 คน ก็เพื่อให้เป็นหนังสือเล่มน้อย อ่านง่าย และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังที่กำลังสนใจศึกษาธรรมะของท่าน
อาจารย์

    ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นเนื้อหาที่ร่วมสมัย ก้าวข้ามการล่วงไปด้วยเวลา เป็นการตามรอย ด้วยการร้อยธรรม ธรรมอันหมายถึง สิ่งเดียวกัน สิ่งที่เป็นจริงแท้ในทุกสรรสิ่ง คือ ความว่างดับสนิทแห่งกิเลส   หรือ นิพพาน ความสงบเย็นของจิตที่ยังไม่ตาย ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ของทุกคน
สารบัญ
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
- พรไพศาล วิสาโล
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์
- น.พ.ประเวศ วะสี
- ศ. เกียรติคุณ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
- พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)
- บาทหลวงวิชัย โภคทวี
- หัจญีประยูร และ สุภา วทานยกุล
- พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
- พระสิงห์ทอง เขมิโย
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161404857 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ร้อยคน ร้อยธรรม ฉบับคัดสรร ร้อยตามรอยธรรม 30 บุคคล
ผู้เขียน -
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF)
225.00 บาท
225.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด