ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประถม

ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3

ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวข้อสอบ NT ในรูปแบบปัจจุบันของสำนักทดสอบมากที่สุด
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
199.00 บาท
179.10 บาท
e-books(PDF) ?
139.00 บาท
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสาหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียน
สารบัญ
- การประเมินคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพผู้เขียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- นิยามความสามารถด้านการคำนวณ
- ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคำนวณ
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 1 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 2 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 3 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 4 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 5 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 6 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 7 คณิตพิชิต NT ป.3
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828067 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 17 x 24 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :