ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)
ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)

ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)

 
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
e-books(PDF)?
149.00 บาท
ช่างปูนก่อสร้าง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
       หนังสือ ช่างปูนก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเล่มนี้ แสดงลักษณะของงานช่างปูนอาชีพโดยเฉพาะ ที่ควรเรียนรู้วิชาการทางทฤษฎีไปพร้อมๆ กับงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และมีผิวเรียบสวยงาม ตามหลักสถาปัตยกรรม
       ด้วยความนิยมและเลือกใช้หนังสือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และได้มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการประยุกต์หลักวิชาเก่ามาใข้ร่วมกันการก่อสร้างสมัยใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์ จึงมีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาช่างก่อสร้าง จะใช้เป็นคู่มือในการเรียน เพื่อให้มีความรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้างาน เหมาะสำหรับอาจารย์จะใช้เป็นคู่มือการเสนอและใช้แบบฝึกหัดในการฝึกนักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว สถาปนิกและวิศวกร ใช้ประกอบการเขียนรายการก่อสร้าง และตรวจควบคุมวัสดุได้ตามคุณภาพที่รายการก่อสร้างกำหนด เฉพาะช่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เพื่อการประสานงานและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สิ่งสำคัญสำหรับช่างปูนจำเป็นต้องมีความรู้ทางทฤษฎี เพื่อทำการปรับปรุงงานและทำงานด้วยความมีเหตุผล โดยทำงานได้อย่างมีมาตรฐานทางวิศวกรรมด้วย
สารบัญ
1 วัสดุสำหรับงานปูน
2 เครื่องมือช่างปูน
3 ภาคทฤษฎีการก่ออิฐ
4 การก่ออิฐภาคปฏิบัติ
5 คอนกรีตบล็อก
6 การสร้างถนนขนาดเล็ก
7 การทำงานถือปูน
ข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
มีประสบการณ์การสอนวิชาทางวิศวกรรมโยธาเป็นเวลา 35 ปี และทำงานช่างอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาเป็นลำดับ มีงานเขียนตำราทางวิศวกรรมโยธาและก่อสร้างเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต นักศึกษา และช่างอาชีพทั่วไป ที่ได้รับโล่รางวัลหนังสือยอดนิยมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 9 เล่ม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006226 (PDF) 0Bytes 273 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :